Free shipping from €100

Vrijwaring

Blue Earth besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Blue Earth kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

De informatie op www.blueearth.nu is bedoeld om degene die de kwaliteit van haar/zijn leven wil verbeteren door aan een gezonder lichaam te werken, te voorzien van een verzameling aan informatie die verspreid over het internet terug te vinden is. Alle informatie die je hier vindt is vergaard uit verschillende bronnen. Hieraan kunnen geen enkele aansprakelijkheden worden verbonden. De handreikingen, adviezen, opmerkingen en aanmoedigingen zijn vrijblijvend van aard en u blijft zelf verantwoordelijk voor hetgeen u met uw lichaam doet.

Met betrekking tot uw medicijngebruik dient u altijd een reguliere arts te raadplegen en dit gebruik dan ook nooit te stoppen zonder overleg. Met betrekking tot het stellen van diagnosen: de informatie die gegeven wordt is bedoeld als achtergrondinformatie en is dan ook nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. De informatie is aanvullend op de reguliere behandeling i.p.v vervangend.