Privacybeleid

Dit privacybeleid geeft je inzicht in de gegevens die we verzamelen, voor welk doel we deze gegevens verzamelen en gebruiken en hoe de gegevens worden opgeslagen. We respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens is Blue Earth (hierna: Blue
Earth, we)

 • Website: www.blueearth.nu    
 • Inschrijfnummer KvK: 73402621
 • Adres: Limmelderweg 2, 6222 PB Maastricht
 • BTW-nummer:
  NL859515667B01

1.    Verwerkingsdoeleinden

We verwerken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Beheren van jouw account;
 • Beoordelen, verwerken en
  afronden van bestellingen, retouren en klachten;
 • Onze eigen marketingdoelen en
  marketingdoeleinden van partijen waar we mee samenwerken;
 • Beheren van onze aanspraken in
  het geval dat Blue Earth geen betaling ontvangt ondanks diverse
  waarschuwingen;
 • Voldoen aan wettelijke
  verplichtingen / afdwingen van rechten en aanspraken;
 • Het maken van analyses
  waaronder voor statistische doeleinden.

2.    Welke gegevens verwerken we?

Blue Earth verwerkt de volgende gegevens in haar klantenbestand:
(Van deze gegevens worden ook historische gegevens bewaard voor zover wettelijk
toegestaan)

Gegevens over jouw persoon

We verwerken jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, emailadres, telefoonnummer, wachtwoord
en klantnummer.
Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden tenzij je ons
hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Nieuwsbrieven worden per e-mail en
alleen na aanmelding verstuurd. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen om
je af te melden. Je telefoonnummer zal niet voor commerciële doeleinden worden
gebruikt en we verstrekken geen adresgegevens aan derden ten behoeve van
marketingdoeleinden via print. Blue Earth kan aan haar verstrekte adresgegevens
gebruiken voor het toezenden van reclamemateriaal van Blue Earth of
handelsnamen van Blue Earth.

Bestelgegevens

Alle gegevens die van belang zijn om jouw bestelling te kunnen verwerken,
worden verwerkt waaronder de gegevens van bestellingen, retouren, annuleringen,
kortingen, (afwijkende) leveradressen, bestelkanalen en gekozen betaalmethoden.

Boekingen en betalingen

Op je account verwerken we de leveringen, betalingen, correcties, renteboekingen,
kostenboekingen, betalingsregelingen, betaalachterstanden en overige boekingen.

Correspondentie en contactgeschiedenis

Alle gevoerde correspondentie (via post, email, telefoon of social media) wordt
verwerkt en opgeslagen. Denk hierbij aan bevestigingen van bestellingen of
retouren en aan betalingen, facturen, betaalverzoeken, rekeningoverzichten en
afhandeling van klachten. Daarnaast wordt opgeslagen of je toestemming hebt
gegeven voor overige diensten zoals onze nieuwsbrief.

Gebruik van onze website

We houden bij welke artikelen in je winkelmandje zijn geplaatst, welke pagina’s bezocht
zijn, het apparaat waarmee je onze site bezoekt, je IP-adres, je
cookie-instellingen en de cookies zelf.

Inzien en aanpassing van gegevens

Via je account bij Blue Earth kun je jouw gegevens inzien en waar nodig aanpassen.

3.    Beveiliging van jouw gegevens

Blue Earth maakt gebruik van beveiligde verbindingen op al haar webpagina’s en wachtwoorden
worden altijd gehasht opgeslagen. Als we jouw gegevens overdragen of ontvangen
op onze website, gebruiken we altijd de coderingstechnologieën die erkend
worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

We slaan niet meer gegevens op dan noodzakelijk en zorgen ervoor dat er in onze database
geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet
anders kan. We nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies
van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan.
We garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site
periodiek toetsen.

Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van
antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle
andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze
software.

4.    Transport van persoonsgegevens

We ontkomen er niet aan om jouw persoonsgegevens met derde(n) te delen. We leggen hieronder
uit waarom.

Logistieke partners

Bij het verwerken van jouw bestelling(en) worden persoonsgegevens verstrekt aan de
volgende logistieke partners:

 • MyParcel; Siriusdreef 66-68,
  2132 WT Hoofddorp
 • PostNL, Prinses Beatrixlaan 23,
  2595 AK Den Haag;

Zonder het verstrekken van gegevens aan deze partners kunnen de bestelde artikelen niet op
jouw adres of het door jouw gekozen alternatief afleveradres bezorgd worden
en/of worden opgehaald. De bovenvermelde logistieke partners kunnen gebruik maken
van derden voor de bezorging van jouw pakket waarbij zij ervoor zorgen dat deze
derden dezelfde waarborgen bieden met betrekking tot jouw privacy. In
uitzonderlijke gevallen kan een artikel rechtstreeks vanuit de leverancier bij
jou worden bezorgd zonder tussenkomst van bovenvermelde partners. Bij het
ophalen van een pakket bij een PostNL Punt wordt een legitimatiebewijs
gevraagd.

Klantcontacten

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is een goede klantenservice van groot belang
en heeft onze klantenservice toegang nodig tot jouw gegevens.

Postbezorging

Blue Earth maakt gebruik van de volgende derden voor haar postbezorging:

 • PostNL, Prinses Beatrixlaan 23,
  2595 AK Den Haag;

Zonder het verstrekken van gegevens aan deze partners kunnen wij geen brieven,
rekeningoverzichten of reclame-uitingen per post aan jou versturen.

Opvolging van betaalachterstanden

Er kunnen diverse oorzaken zijn voor een betaalachterstand en Blue Earth probeert zoveel
mogelijk met de klant tot een oplossing te komen. Indien er sprake is van
voortdurende niet-betaling behoudt Blue Earth zich het recht voor om het
dossier over te dragen dan wel te cederen aan een incassobureau.

Overige partijen

Op basis van wettelijke verplichtingen kan Blue Earth gegevens verstrekken aan de overheid,
politie, justitie en andere publiekrechtelijke organen of overige partijen. In
het geval van (vermoedelijke) fraude behoudt Blue Earth zich het recht voor om
aangifte te doen bij de politie onder vermelding van de daarvoor benodigde
persoonsgegevens of een extern onderzoek door een recherchebureau te laten
uitvoeren. In het kader van een gerechtelijke procedure mogen we gegevens
verstrekken aan de betrokken partijen waaronder advocaten, rechtsbijstand,
deurwaarders, ingeschakelde deskundigen en rechtbank.

Daarnaast kan Blue Earth gegevens aan derde(n) verstrekken voor een analyse van haar
(interne) processen en/of klantenportefeuille voor een verbetering van haar
dienstverlening of het (laten) uitvoeren van een
enquête/klanttevredenheidsonderzoek.

Let op: voor alle gegevensverwerkingen door
derde(n) heeft Blue Earth met de desbetreffende derde(n) een
verwerkersovereenkomst afgesloten conform de geldende (privacy-)wetgeving.

5.    Bewaartermijn

We slaan persoonsgegevens op voor de duur van de actieve klantrelatie en/of in het geval
van een andere zakelijke relatie met Blue Earth (bijv. een
nieuwsbrief-permissie). In het geval van verwijdering van jouw account en/of
het beëindigen van de zakelijke relatie op enigerlei wijze, worden jouw
persoonsgegevens geblokkeerd en permanent verwijderd na het verstrijken van de
wettelijke bewaarplichten die op Blue Earth rusten. Behouden we
persoonsgegevens dan worden deze enkel gebruikt om te voldoen aan wettelijke
regels/eisen en/of om onze eigen rechten en aanspraken af te (kunnen) dwingen
en/of voor statistische doeleinden. We bewaren jouw gegevens in ieder geval
niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor
deze zijn verzameld.

6.    Informatie over jouw rechten

Als je jouw rechten onder de huidige (privacy-)wetgeving wil uitoefenen, verzoeken we je om
dit aan ons kenbaar te maken via onderstaande contactgegevens. Vermeld hierbij
de reden van je verzoek en je klantnummer (indien van toepassing).

Recht op inzage

Je hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens we van jou verwerkt hebben en aan
welke derde(n) gegevens zijn verstrekt.

Recht op verwijdering en rectificatie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen.
Indien er sprake is van onjuiste gegevens, zullen deze worden aangepast zodra
we jouw melding hierover ontvangen. Als aan de wettelijke voorschriften is
voldaan zullen persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer
noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt of
indien persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Persoonsgegevens zijn uitgesloten van verwijdering indien deze gebruikt worden om te voldoen aan
onze taken (bijv. in het geval van contractuele verplichtingen), ten behoeve
van het uitoefenen van onze rechten en aanspraken en indien we verplicht zijn
gegevens te bewaren op basis van een wettelijke bewaarplicht.

Recht op beperking

Indien aan de wettelijke voorschriften is voldaan, kun je verzoeken dat de verwerking van
jouw persoonsgegevens wordt beperkt. Dit betekent dat de (verdere) verwerking
van bepaalde gegevens gestaakt wordt.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, op enig moment, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens. We zullen de verwerking vervolgens staken tenzij we – in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften – zwaarwegende legitieme
gronden kunnen aantonen voor de verwerking welke zwaarder wegen dan jouw
belangen.

We merken hierbij op dat bij een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden, deze persoonsgegevens enkel worden gebruikt voor het
verwerken van dit bezwaar en het niet langer versturen van reclamemateriaal.
Het bezwaar heeft geen effect op de verwerking van persoonsgegevens op basis
van één van de overige verwerkingsdoeleinden.

Recht om een klacht in te dienen

De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland als toezichthouder aangewezen en je
hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als je vindt
dat jouw rechten geschonden zijn.

7.    Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website op
bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand
wordt informatie opgeslagen en bij een volgend bezoek wordt deze informatie
herkend/opgehaald. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken
zorgen we er bijvoorbeeld voor dat:

 • Je bij jouw bezoek aan onze
  webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • We je speciale
  functionaliteiten kunnen aanbieden zoals je verlanglijstje of je
  winkelmandje;
 • We kunnen meten hoe onze
  webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren;
 • We je advertenties en
  aanbevelingen kunnen tonen op basis van jouw interesses;
 • We kunnen herkennen welk
  apparaat je gebruikt als je onze website bezoekt;
 • We kunnen (laten) registreren
  hoe vaak een advertentie wordt vertoond om zo de advertenties beter op je
  behoeften en interesses af te stemmen en te voorkomen dat je steeds
  dezelfde advertentie ziet.

Via onze webwinkel worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies
door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende
bedrijf van toepassing. Door middel van het plaatsen van cookies worden geen
persoonsgegevens opgeslagen. Meer informatie over het gebruik van cookies vind je op onze website.

8.    Contact

Als je wilt reageren op ons privacybeleid of je rechten wilt uitoefenen, kun je contact
opnemen via één van de onderstaande methoden:

 • Via email: info@blueearth.nu                     
 • Telefonisch: +31(0)6 4019 3074
 • Via de post: Blue Earth, Limmelderweg 2, 6222 PB Maastricht

Toepasselijkheid
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Blue Earth zijn van toepassing op
elk bezoek aan onze website, elke transactie, elke overeenkomst en alle
correspondentie. Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden.