Free shipping from €100

De innovaties van Blue Earth zijn geïnspireerd door de ingenieuze manieren van de natuur om zichzelf in balans te houden. De natuur is rijk aan talloze intelligente manieren om zichzelf op te schonen, te reinigen en problemen op te lossen wanneer de balans verstoord raakt. Ook is de capaciteit van de aarde om leven te ondersteunen zo groot, dat de energiepotentie die de natuur van zichzelf in huis heeft meer is dan de mens ooit nodig zou kunnen hebben.

Deze opschonende, oplossingsgerichte, levensondersteunende en uitbalancerende eigenschappen van de natuur zijn intensief onderzocht op ‘Chateau Cortils’, een bijzondere plek waar vele innovaties van Blue Earth uitvoerig zijn onderzocht en uitgewerkt tot daadwerkelijke producten. Door op deze plek in toegewijde sfeer met een liefdevolle passie voor een gezonde evolutie van de mensheid te werken aan oplossingsgerichte producten, zijn er toepassingen ontstaan op basis van pure waterkracht die vele beperkingen achter zich laten.

Zoals de natuur vrij is van beperkingen, zo zijn de innovaties van Blue Earth dat ook. Resultaten zijn ongekend en bevinden zich op een geheel nieuw terrein dat nog niet eerder gemanifesteerd is.

We werken vanuit een zuivere intentie met respect voor moeder aarde en een hart voor de ware wetenschap. Hierdoor worden producten gecreëerd gebaseerd op natuurlijke principes, die zorgen voor een betere balans voor natuur , mens , flora en fauna.