Kwantumfysica

Kwantumfysica is de meest succesvolle wetenschap op aarde! Het heeft geleid tot de meest vooraanstaande uitvindingen van dit moment. Het is de wetenschap van de toekomst die bewijst dat materie wel degelijk veranderlijk is. De kennis over de essentie van waar materie uit opgebouwd is en hoe deze door de natuur en met de juiste kennis ook door de mens beïnvloed kan worden is van wezenlijk belang voor onze toekomst. Zonder deze kennis staat alles stil en kunnen we niet verder komen dan het spoor waar we door menselijk toedoen op beland zijn.

Vanuit de kwantumwetenschap is er geen begrenzing als het gaat om mogelijkheden voor de mens en de natuur om zichzelf te herstellen en in balans te houden. Door gebruik te maken van alle transformerende en uitbalancerende krachten die de natuur al in zich draagt worden grote problemen veel eenvoudiger om op te lossen. Door kennis uit de natuur op kwantumniveau toe te passen, ziet onze toekomst er weer positief uit. Wanneer we deze aanwenden voor het algemeen belang en voor het grotere geheel van de mensheid en de planeet, is er geen begrenzing aan wat wij met natuurlijke technologische vooruitgang kunnen bereiken.

Kwantumfysica is de wetenschap die verklaart hoe de meest kleine deeltjes waar alle materie uit opgebouwd is, zich gedragen onder invloed van energie. Er is een wereld die wij niet kunnen zien, maar die wel beïnvloed hoe materie zich vormt en gedraagt. Door te kijken naar de invloed van vormen en bewegingen in de natuur, die levende materie op een positieve manier beïnvloed en ondersteund, zijn verschillende codes geopend voor waterbehandeling, de transport van voedingssupplementen en het energieveld van de mens.

Blue Earth wendt de kennis van de kwantumfysica aan ten opzichte van het element water die hier op aarde zo veelvuldig voor handen is en waar bijna alles uit bestaat. Door het water te herstellen in haar oorspronkelijke en zuivere vorm kan de aarde haar vitale levenskracht weer terug krijgen. De transformatie van vervuilende materie in ons milieu naar onschadelijke deeltjes is bij deze werkelijkheid geworden. De energiepotentie voor zowel de aarde als haar bewoners wordt omhoog gebracht zodat er een omgeving kan ontstaan waar belangeloosheid en harmonie hoogtij kunnen vieren.

close