Free shipping from €100

Kwantumfysica is de meest succesvolle wetenschap op aarde! Het heeft geleid tot de meest vooraanstaande uitvindingen van dit moment. Het is de wetenschap van de toekomst die bewijst dat materie wel degelijk veranderlijk is. De kennis over waaruit materie is opgebouwd is van belang voor onze toekomst. Door te kijken en te luisteren naar de natuur en de natuurkrachten en door de juiste kennis hierover kan de mens hiermee haar voordeel doen. Zonder deze kennis staat alles stil en kunnen we niet verder komen.

Vanuit de kwantumwetenschap is er geen begrenzing als het gaat om mogelijkheden voor de mens en de natuur om zichzelf te herstellen en in balans te houden. Door gebruik te maken van alle krachten die de natuur al in zich draagt worden grote problemen veel eenvoudiger om op te lossen. Door kennis uit de natuur op kwantumniveau toe te passen, ziet onze toekomst er weer positief uit. De mogelijkheden voor onze planeet en de mensheid zijn onbegrensd

Kwantumfysica is de wetenschap die verklaart hoe de meest kleine deeltjes waar uit alle materie is opgebouwd zich gedragen onder invloed van energie.
Er is een wereld die wij niet kunnen zien, maar die wel invloed heeft op de materie.
De werking van de natuur heeft ons geleerd om op een andere manier te kijken naar waterbehandeling.
Door onze unieke werkwijze kunnen wij informatie toevoegen aan het water en dit vervolgens verzegelen.

Blue Earth wendt de kennis van de kwantumfysica aan ten opzichte van het element water die hier op aarde zo veelvuldig voor handen is en waar bijna alles uit bestaat. Door het water te herstellen in haar oorspronkelijke en zuivere vorm kan de aarde haar vitale levenskracht weer terug krijgen. De transformatie van vervuilende materie in ons milieu naar onschadelijke deeltjes is bij deze werkelijkheid geworden. De energiepotentie voor zowel de aarde als haar bewoners wordt verhoogd, zodat er een omgeving ontstaat waar belangeloosheid en harmonie hoogtij kunnen vieren.