Free shipping from €100

Goede resultaten in maïsteelt met nieuwe methode!​

Voorjaar 2020 hebben we 9,5 hectare landbouwgrond tot onze beschikking gekregen op Domaine des Cortils in België voor het uitvoeren van veldproeven.

Deze landbouwgrond hebben we gebruikt om mais te verbouwen met een methode die geïnspireerd is door de kringloop landbouw.
Deze test heeft plaatsgevonden in samenwerking met agrariër Henny Hartman. Op ons verzoek heeft hij zonder onkruidbestrijdingsmiddelen en voedingsstoffen gewerkt.
We hebben in plaats daarvan gebruik gemaakt van onze eigen Vitalisatie vitalisatieproducten voor landbouw, de ´Vita Earth´ en ´Agri Elixer`.

Startsituatie
Het perceel van 9,5 hectare was grotendeel verwaarloosd waardoor er buitensporig veel hardnekkig onkruid aanwezig was waaronder 5 à 6 rumex planten per m2.

Uitvoering plan

Grondmonsters
Allereerst is er een grondmonster genomen door Eurofins. Aan de hand daarvan is er een bemestingsadvies gegeven om kalk en stikstof toe te voegen. Dit advies is niet opgevolgd. In plaats daarvan hebben we gewerkt met onze eigen natuurlijke kwantum – fysische producten.

Vita Earth
We hebben op deze 9,5 hectare 135 Vita Earth´s ingegraven. Op elke hectare zijn 15 Vita Earth ´s geplaatst.
De ‘Vita Earth’ is een cilinder die hoog energetisch water bevat welke een regenererende uitwerking heeft op zijn omgeving en de grond voorziet van een hogere levensenergie.

Grondbewerking
Het agrarisch bedrijf Hartmann heeft meerdere malen mechanische grondbewerkingen uitgevoerd om het veelvuldige aanwezige rumex natuurlijk te bestrijden. Dit is zeer goed gelukt.

Zaaien en Elixer
Na het zaaien van de mais is er in de 3 opeenvolgende weken ‘Blue Earth Elixer’ gesproeid over het land. We hebben gebruik gemaakt van 1 liter Elixer per hectare per keer in een verdunning van 1 liter elixer op 300 liter kraanwater. Elixer is een hoog energetisch water die het zelf herstellend vermogen van de aarde en de planten ten goede komt.

Groei en bloei
De maïs had een mooie en snelle opkomst. Ondanks dat we 1 maand later waren met zaaien dan gebruikelijk, was de groei minstens net zo goed als op andere vergelijkbare maïspercelen waar eerder gezaaid was. De bladeren van de maïs zagen er zeer goed en gezond uit.
Samen met de maïs kwam het ‘onkruid’ melde op, die uitzonderlijk hoog groeide. Dit had geen negatieve invloed op de groei van de maïs. Wellicht voegde het zelfs iets toe !
Gebruikelijke ziektes bij maïs kwamen bij ons niet of nauwelijks voor. Er was geen maïsstengelboorder aanwezig en nauwelijks builenbrand.

Oogst en opbrengst
De maïskolven waren van uitstekende kwaliteit met een goed vochtgehalte.
Ondanks het zeer droge jaar was er een goede opbrengst die zeker niet minder was dan op andere maispercelen. Er is 80 ton geoogst. Gemiddeld was er 9 ton per hectare geoogst , waarvan in de middelste 5 hectares , 12 ton per hectare. De hoogte van de opbrengst werd iets omlaag gebracht doordat de opbrengst aan de randen van de percelen minder was. Hier was er sprake van delen met veel stenen en bomen tussen de rijen.
Ondanks dat bleef de opbrengst nog steeds goed te noemen.

Grondmetingen achteraf
De verwachting was dat de vruchtbaarheid van de grond zou afnemen na de groei van de maïs. Zeker door het niet toepassen van stikstof en kalk en de slechte toestand van de grond vooraf.
Toch was dit niet het geval en was er juist een kleine verbetering in de waardes. Dit kwam overeen met de goeie zichtbare toestand van de grond.

Conclusie:
De resultaten waren verrassend goed en hoopgevend. Ondanks een moeilijke startsituatie , een droog jaar en geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen stonden de planten er erg mooi bij en was de kwaliteit van de mais zeer goed. De randen van het perceel haalden de omzet iets omlaag, ondanks dat was de totale opbrengst goed. Daarnaast liggen ook de kosten van onze methode lager dan bij de gangbare methodes.

Ons doel om goed voor de natuur en onszelf te zorgen en haar niet onnodig te belasten is hierbij bereikt! 

Toekomst
Dit jaar gaan we verder met deze test en zullen weer maïs gaan verbouwen . De verwachting is dat de opbrengst verder zal stijgen.

Go green!
Wilt u zelf graag ook gebruikmaken van onze producten? 
dan kunt u deze hieronder bestellen